Allesreiniger Ajax fris 1250ml

Productnummer: 1407421
Minimum afname: 12
€ 4,25 € 5,14 incl. BTW
Logo

Omschrijving

  Lost vuil snel op en maakt alle afwasbare oppervlakken streeploos schoon.

  Nieuwe formule met 99% ingrediënten van natuurlijke oorsprong.

  100% reinigingskracht, werkt tegen alle soorten vuil.

  Fles gemaakt van 100% gerecycled plastic.

  Fles en dop zijn 100% recyclebaar.

  Gevarenaanduidingen:

  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  Veiligheidsaanbevelingen:

  P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

  P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN; voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

  P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Specificaties

Voorraad: 726
Lengte: 114 cm
Breedte: 67 cm
Hoogte: 284 cm
Gewicht: 1318 gr
Volume: 2169
Merk: Ajax
Commerciële kleurnaam: Dessin
Inhoud (Netto): 1.25 l
Kleur: Gemengd
Vorm: Vloeistof
Reservevulling: Neen
Wijze van verpakking: Flacon
Soort schoonmaakmiddelen: Alles reiniger